ภาษาไทย    English
G-525

G-525

กระเบื้องพีวีซีปูพื้น EXCELLENT GREEN เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นประเภทเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น ผลิตด้วยกระบวนการผลิต High Pressure Impact  ทำให้กระเบื้องมีความหนาแน่นสูง มีสีพื้นเรียบเหมาะกับงานออกแบบเล่นลวดลาย ได้รับรางวัลฉลากเขียว Thailand Green Label  (TGL-71/2-12 Plastic Floor Covering) เป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำหน้าที่เดียวกัน

G-525

457.2 x 609.6 mm.

2.0* mm.

PUR

Tile (Rectangle)

* Made to order

กลับไป