ภาษาไทย    English
4779

4779

กระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการป้องกันไฟฟ้าสถิตประเภท CONDUCTIVE ESD-5 เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นประเภทเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น มีความต้านทานไฟฟ้าระหว่าง 104 - 106 โอห์ม ด้วยการเคลือบผงคาร์บอนลงบนเม็ดพีวีซีทำให้คุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าสถิตคงทนตลอดอายุการใช้งาน

4779

608 x 608 mm.

2.0, 3.0* mm.

No

Tile (Square)

* Made to order

กลับไป