ภาษาไทย    English
1483

1483

กระเบื้องพีวีซีปูพื้นเพื่อการป้องกันไฟฟ้าสถิตประเภท DISSIPATIVE ESD-7 เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นประเภทเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  มีความต้านทานไฟฟ้าระหว่าง 107 - 109 โอห์ม และป้องกันไฟฟ้าสถิตระดับ <2kv ช่วยสลายไฟฟ้าสถิตใด้อย่างต่อเนื่อง

1483

608 x 608 mm.

2.0 mm.

No

Tile (Square)

กลับไป