ภาษาไทย    English
G-15

G-15

กระเบื้องพีวีซีปูพื้น STARFLOR GREEN เป็นกระเบื้องพีวีซีปูพื้นประเภทเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น ผลิตด้วยกระบวนการผลิต High Pressure Impact  ทำให้กระเบื้องมีความหนาแน่นสูง มีลวดลายแบบโรยลายหินอ่อน ได้รับรางวัลฉลากเขียว Thailand Green Label (TGL-71/2-12 Plastic Floor Covering)  เป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำหน้าที่เดียวกัน

G-15

457.2 x 609.6 mm.

2.0* mm.

PUR

Tile (Rectangle)

* Made to order

กลับไป