ภาษาไทย    English
1551

1551

PVC Skirting Board มีสีและลวดลายเป็นไม้ธรรมชาติซึ่งสามารถใช้แทนไม้ได้ ทนต่อความชื้นทนต่ออุณหภูมิและแมลงง่ายต่อการติดตั้ง

1551

H: 100 mm. x L: 2 lm.

3.5 mm.

กลับไป