งานมอบพื้นกระเบื้องพีวีซีฉลากเขียวสตาร์เฟล็กซ์จากสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล

NEWS

งานมอบพื้นกระเบื้องพีวีซีฉลากเขียวสตาร์เฟล็กซ์จากสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล

งานมอบพื้นกระเบื้องพีวีซีฉลากเขียวสตาร์เฟล็กซ์จากสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล  (AVC)
โดยคุณนำศักดิ์ ชุณหจุฑา General Manager ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ Assistant Dean for Human Resources เป็นตัวแทนรับมอบในวันนี้ และมีคุณศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์ Assistant Plant Manager ของกระเบื้องพีวีซีปูพื้นสตาร์เฟล็กซ์ เข้าร่วมงานเป็นเกียรติในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558